သာသနာမြေ လျှောက်ထားရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ

အခွန်လွတ် သာသနာမြေ လျှောက်ထားမှု အတွက် ဂေါပကအဖွဲ့သို့မဟုတ် သာသနာ့ရေးရာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးက စာဖြင့်ရေးသား လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ အခွန်လွတ် သာသနာမြေများ လျှောက်ထားမှုကို မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရ ပါမည်။

လျှောက်လွှာ၌ အောက်ပါ စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထား အချက် အလက်များ ဖော်ပြ ပါရှိရပါမည်-

(က) လျှောက်ထားသူအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ရာထူး တာဝန်၊

( ခ) လျှောက်ထားမြေ တည်ရှိသည့် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်၊

(ဂ) လျှောက်ထားမြေ၏ ဧရိယာဧက၊

(ဃ) လျှောက်ထားမြေ၏ ဧရိယာ နယ်နိမိတ် လေးရပ် သို့မဟုတ် အလားအလာ လေးရပ်၊

(င) မည်သည့်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်၊

(စ) ယင်းမြေနှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက်အထားများ၊

(ဆ) မြေစာရင်းဌာန၏ လျှောက်ထားမြေ အတွက် မြေရာဇဝင်နှင့် ပုံစံ(၁၀၅) သက်သေခံမြေပုံ နှစ်ပုံ၊

(ဇ) ဆောက်လုပ်ပြီး သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ဆဲ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရန် လျာထားသော ကျောင်း၊ ဇရပ်၊ အဆောက်အအုံ၏ Front view and side view ပုံစံများ၊

(ဈ) အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့် အခွန်ဥပဒေ အမိန့်ဆင့်ဆိုချက် ၃၂ (က)(၁) နှင့် အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများ နည်းဥပဒေ ၅၁ (၁) အရ လျှောက်ထားမြေသည် ဘိုးဘပိုင်မြေ ဖြစ်ပါက ယင်းမြေကို လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်နေသော ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူက ၄င်း၏ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများအား နိုင်ငံတော်သို့ မှတ်ပုံတင်ထားသော တရားဝင် လွှဲပြောင်းစာချုပ် (registration deed) ဖြင့် အာလယပြတ် ပြန်လည်စွန့်လွှတ် အပ်နှံထားသော စာချုပ်စာတမ်း၊

(ည) အစိုးရက စီမံချထားနိုင်သောမြေ (land at the disposal of government) တွင် ချထားပေးခဲ့သော ဂရန်မြေ ဖြစ်ပါက အစိုးရထံ စာချုပ် စာတမ်းဖြင့် ပြန်လည် အပ်နှံရန် မလိုပါ။ မိမိ၏ လက်ရှိထားမှုကို အခွန်လွတ် သာသနာမြေ ချထားပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြန်အပ်ကြောင်း ကြေညာစာတမ်းကိုသာ ရေးသားတင်ပြရန် လိုပါသည်။

ဆြာ မျိုးမင်းထွန်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

You cannot copy content of this page