ကမ္ဘာပေါ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံများစာရင်းနဲ့ အများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံ

လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်တွင်နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံ (၉) နိုင်ငံရှိသည်။ တနိုင်ငံချင်းစီအလိုက် စတင် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်နှင့် လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ အရေအတွက်တို့ကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်-

အမေရိကန် – အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်အတွင်းကပင် နျူကလီးယားလက်နက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၅၄၂၈) ခန့်ရှိကာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည့် နျူကလီးယားလက်နက် မပျံ့ပွားရေး စာချုပ်တွင် ယနေ့ချိန်အထိ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

ရုရှား – ရုရှားနိုင်ငံသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၅၉၇၇) ခန့်ရှိပေသည်။ အမေရိကန်နည်းတူ ရုရှားသည်လည်း ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည့် နျူကလီးယားလက်နက်မပျံ့ပွားရေး စာချုပ်တွင် ယနေ့ချိန်အထိ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ရုရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက် အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။

ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း – ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း နိုင်ငံသည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၂၂၅) ခန့်ရှိသည်။ အင်္ဂလန်သည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နျူကလီးယား လက်နက်မပျံ့ပွားရေး စာချုပ်တွင် ယနေ့ချိန်အထိ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

ပြင်သစ် – ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၂၉၀) ခန့်ရှိပေသည်။ ပြင်သစ်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နျူကလီးယားလက်နက်မပျံ့ပွားရေး စာချုပ်တွင် ယနေ့ချိန်အထိ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

တရုတ် – တရုတ်နိုင်ငံသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၃၅၀) ခန့်ရှိသည်။ ပြင်သစ်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နျူကလီးယားလက်နက်မပျံ့ပွားရေး စာချုပ်တွင် ယနေ့ချိန်အထိ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

အစ္စရေး – အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၉၀) ခန့်ရှိပြီး၊ နျူကလီးယားလက်နက် မပျံ့ပွားရေးစာချုပ်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိပေ။ အစ္စရေးသည် ၎င်းအနေနဲ့ နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံအဖြစ်ကြောင်း ဘယ်သောခါကမျှ ထုတ်ဖော်မပြောဆိုခဲ့သည့် နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပေသည်။

အိန္ဒိယ – အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၁၆၀) ခန့်ရှိပေသည်။

ပါကစ္စတန် – ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည်လည်း ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် နျူလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် လက်နက်ပေါင်း (၁၆၅) ခန့်ရှိပေသည်။ အိန္ဒိယ နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့သည် နျူကလီးယားလက်နက်မပျံ့ပွားရေး စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိပေ။

မြောက်ကိုရီးယား – မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် နျူလက်နက်ပေါင်း (၂၀) ခုခန့်ရှိပေသည်။ မြောက်ကိုရီးယားသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ နျူကလီးယားလက်နက်မပျံ့ပွားရေး စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ခဲ့သည်။

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နျူကလီးယားလက်နက်များ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နိုင်ငံများတွင် အမေရိကန် နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့၏ ပိုင်ဆိုင်ထားမှုသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ရှိသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

You cannot copy content of this page